Call for Co-PI Applications - 2022 Joint Research Scheme (JRS)

Call for Co-PI Applications - 2022 Joint Research Scheme (JRS)

ด้วย SATU Presidents' Forum International Secretariat  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการทำวิจัยร่วม (Co-PI) ภายใต้โครงการ 2022 SATU JOINT RESEARCH SCHEME ซึ่งเป็นโครงการให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย SATU ได้จับคู่งานวิจัยร่วมกับ Co-PI ที่มีความสนใจร่วมกัน 


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบงานวิจัย ได้ที่  PI Research Project List  และ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่

Co-PI Application Form โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-20 เมษายน 2565

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://satu.ncku.edu.tw/p/405-1036-209273,c2172.php?Lang=en
ข่าวและกิจกรรม