The spirit of development toward the global society

แหล่งทุนโดยมก.

แหล่งทุนโดยมก.

 

ทุน Inbound Outbound เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
ทุนศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+6 (KUOSSPAS) 16/05/2565 17/10/2565 ลิงก์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI) ประจำปี 2565 27/09/2564 19/11/2564 ลิงก์