The spirit of development toward the global society

แหล่งทุนโดยมก.

แหล่งทุนโดยมก.

 

ทุน Inbound Outbound เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร รายละเอียด
โครงการทุนการศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (KUOSSPIs) 01/05/2566 16/10/2566 ลิงก์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI) ประจำปี 2565 27/09/2564 19/11/2564 ลิงก์