โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564

Banner-web-2020 Dec 18

>>> เข้าสู่ระบบ <<<

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุน

ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินเพื่อรับทุนได้ตามข้อ 4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 644156 และนางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 644158

เสริมสร้าง1

>>Download<<

เสริมสร้าง2

>>Download<<

— ข้อมูลโครงการฯ – 
  1. รายละเอียดโครงการฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับทุน
  2. ปฏิทินโครงการฯ
  3. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  4. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับทุน
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครจนสิ้นสุดโครงการฯ  >> Download <<<
  6. เอกสารประกอบการสมัครในแต่ละโครงการฯย่อย
  7. ถาม-ตอบ
  8. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการฯของคณะ

 **ปิดรับสมัครแล้ว**

– สมัครเข้าร่วมโครงการ –

** เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ ให้ใช้งานด้วย web browser ของ Google Chrome เท่านั้น**

วิธีการสมัคร :

click ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย > log in ด้วย account nontri > click accept (ครั้งแรกครั้งเดียว) > click ระบบงานบริการของกองวิเทศสัมพันธ์ > click ระบบโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล > เลือกเมนูใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > กรอกข้อมูลใบสมัคร > พิมพ์ใบสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครฯ (ข้อ 3) จากนั้นติดตามผลการสมัคร โดยเจ้าหน้าที่แจ้งผลทางอีเมล์ หรือติดตามงานด้วยตนเองผ่านระบบ ที่เมนูติดตามงานนิสิตไทย  โดยเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางใบสมัครสำหรับนิสิตไทย

 Application form for International Student ,  Check Application Status

ข้อมูลผู้สมัครสำหรับผู้ประสานงานโครงการของคณะ 

หากต้องการแก้ใขใบสมัครหลังจากที่submitแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ นิสิตกรอกใบสมัครเข้ามาใหม่ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขใบสมัครให้