โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563

Banner-web-2019_12 Nov 2019 2

**ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลประจำปี 2563** 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการให้โอวาทและชี้แจงข้อกำหนดของโครงการฯในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644156 หรือนางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644171 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 9428858 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่อยู่ลิ้งค์ หรือ QR Code ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes-7ELGuqFuYNivbxYtgsetcOCFCfinkZLGOemK2yS3GODOg/viewform

QR Code2019_KUCSI Nov 2019

 — ข้อมูลโครงการฯ – 

  1. รายละเอียดโครงการฯ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับทุน
  2. ปฏิทินโครงการฯ
  3. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม จนสิ้นสุดโครงการฯ
  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครจนสิ้นสุดโครงการฯ
  5. เอกสารประกอบการสมัครในแต่ละโครงการฯย่อย
  6. ถาม-ตอบ
  7. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการฯของคณะ

– สมัครเข้าร่วมโครงการ –

** เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ ให้ใช้งานด้วย web browser ของ Google Chrome เท่านั้น**

ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย 

วิธีการสมัคร :

click ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย > log in ด้วย account nontri > click accept (ครั้งแรกครั้งเดียว) > click ระบบงานบริการของกองวิเทศสัมพันธ์ > click ระบบโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล > เลือกเมนูใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > กรอกข้อมูลใบสมัคร > พิมพ์ใบสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครฯ (ข้อ 3) จากนั้นติดตามผลการสมัคร โดยเจ้าหน้าที่แจ้งผลทางอีเมล์ หรือติดตามงานด้วยตนเองผ่านระบบ ที่เมนูติดตามงานนิสิตไทย  โดยเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางใบสมัครสำหรับนิสิตไทย

 Application form for International Student ,  Check Application Status

ข้อมูลผู้สมัครสำหรับผู้ประสานงานโครงการของคณะ 

หากต้องการแก้ใขใบสมัครหลังจากที่submitแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ นิสิตกรอกใบสมัครเข้ามาใหม่ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขใบสมัครให้