เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก. (IAD Network)

 

สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.

ประจำปี 2560

ประจำปี 2561

ประจำปี 2562

ประจำปี 2563

วิเทศสัมพันธ์สัญจร

ประจำปี 2561

ประจำปี 2562

ประจำปี 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี 2561

ประจำปี 2562

ประจำปี 2563