วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ผลงาน KUSAm#2

กลุ่ม Camel

กลุ่ม Cheetah

กลุ่ม Hamster

กลุ่ม Insect

กลุ่ม Leopard

กลุ่ม Lion

กลุ่ม Monkey

กลุ่ม Rabbit

กลุ่ม Raccoon