KUSAm Star : นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาดาวเด่น

KUSAm Star

KU SAm star2 revised

 

KUSAm#1_๑๘๑๑๐๕_0057

star 4

S__68919303

S__68943900

S__14393400

 

KUSAm Star Special: Multi-languages
รวมวีดีทัศน์แนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการหลากหลายภาษาจากนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 1 และ 2