โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562

Banner Sermsarg 2018

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562 

         โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่าง และดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์   หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4156,  นางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4158 และ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ (พี่แนน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4159

 — ข้อมูลโครงการฯ – 

1.  รายละเอียดโครงการฯ  และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับทุน

2.  ปฏิทินโครงการฯ

3.  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม จนสิ้นสุดโครงการฯ

4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครจนสิ้นสุดโครงการฯ

5.  เอกสารประกอบการสมัครในแต่ละโครงการฯย่อย

6.  ถาม-ตอบ

7.  ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการฯของคณะ

– สมัครเข้าร่วมโครงการ –

** เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ ให้ใช้งานด้วย web browser ของ Google Chrome เท่านั้น**

ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย 

วิธีการสมัคร :

              click ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย > log in ด้วย account nontri > click accept (ครั้งแรกครั้งเดียว) > click ระบบงานบริการของกองวิเทศสัมพันธ์ > click ระบบโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล > เลือกเมนูใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > กรอกข้อมูลใบสมัคร > พิมพ์ใบสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครฯ (ข้อ 3) จากนั้นติดตามผลการสมัคร โดยเจ้าหน้าที่แจ้งผลทางอีเมล หรือติดตามงานด้วยตนเองผ่านระบบ ที่เมนูติดตามงานนิสิตไทย  โดยเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางใบสมัครสำหรับนิสิตไทย

 Application form for International Student   ,  Check Application Status

ข้อมูลผู้สมัครสำหรับผู้ประสานงานโครงการของคณะ 

 หากต้องการแก้ใขใบสมัครหลังจากที่submitแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ นิสิตกรอกใบสมัครเข้ามาใหม่ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขใบสมัครให้

มีปัญหาในการใช้งานระบบ Online   สอบถามได้ที่ นางรัตมา ใช้ไหวพริบ (พี่แต้ว) หมายเลขโทรศัพท์             02-942-8858 หมายเลขภายใน 4171  อีเมล: kucsi@ku.ac.th