KU Student Ambassador (KUSAM)

Banner web KU SAm 010


ความเป็นมาของโครงการ KU Student Ambassador (KUSAM)

ทำเนียบรุ่น KUSAm batch #1

KUSAm Star : นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาดาวเด่น

การรับสมัครโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา KU Studen Ambassador batch #2 ประจำปี 2562 (ปิดรับสมัครแล้ว)

KUSAm 2019