เชิญฟังบรรยาย”การลักพาตัวชาวต่างชาติของเกาหลีเหนือและท่าทีของประชาคม..”

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง    “การลักพาตัวชาวต่างชาติของเกาหลีเหนือและท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศ” (Foreigner Abductions by the Democratic People’s Republic of Korea  and Responses from International Community) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลักพาตัวชาวต่างชาติโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ (บรรยาย  3 ภาษา ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษ โดยมีล่ามภาษาไทย) ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเจษฎา หยวกอิ่ม หรือนางสาววิศนี พ่วงประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 561 3484 ต่อ 901หรือ 335

20161109160926

facebooktwittergoogle_plus