พิธีลงนามMOUคณะเกษตรกับสถาบันวิจัยการเกษตร (INIA) สาธารณรัฐชิลี

   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว H.E. Mr. Javier Becker Marshall เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยการเกษตรสาธารณรัฐชิลี (the National Research Institute of Agriculture of Chile หรือ INIA) กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ทั้งนี้การลงนามทั้งสามฝ่าย ประกอบด้วย 1) H.E. Mr. Javier BECKER Marshall 2) Dr. Julio Kalazich Barassi ผู้แทนสถาบันวิจัยการเกษตรสาธารณรัฐชิลี (INIA) และ 3) Asst. Prof. Dr. Sutkhet Nakasathien คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ความร่วมมือในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการหรือถึงความเป็นได้ในการวิจัยและพัฒนาการปลูกควินัว ‘Quinoa’ (ธัญพืชตระกูลข้าวชนิดหนึ่ง) ในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2554 และในปี2555 INIA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิโครงการหลวงได้ทำร่วมกันทำโครงการ(แบบไตรภาคี) แนะนำการปลูกควินัว (Quinoa) ขึ้นในประเทศไทย โดยทาง INIA ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกควินัวในสาธารณรัฐชิลีให้แก่คณะทำงานของดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้พื้นที่ทดลองในสถานีวิจัยทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนี้ การวิจัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต นำมาซึ่งผลผลิตควินัวที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าได้กับการผลิตจากแหล่งกำเนิดที่สาธารณรัฐชิลี

facebooktwittergoogle_plus