ร่วมแสดงความยินดี ม.เกษตร “อันดับ 1 ของประเทศไทย 4 ปีซ้อน”

              กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผลการจัดอันดับ QS World Rankings by Subject 2016 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับ Top 50 ของโลกในสาขา Agriculture &Forestry เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่อง (2013-2016)
Congratulations to KASETSART UNIVERSITY

 

facebooktwittergoogle_plus