ผู้แทน PHILARM ประเทศฟิลิปปินส์ เยือน มก.

               วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะจาก International  Center  for  Development  Communication  (ICDC)  นำคณะผู้แทนจาก  PHILARM (Philippine Association of Research  Managers, lnc.)  เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี   ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อแนะนำหน่วยงาน  ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการงานวิจัย  (Research  Manager)   ทั้งนี้ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเรียนเชิญรักษาการแทนอธิการบดีเป็น Keynote speaker ในการประชุม “1st  International  Research, Development  and  Extension (RDE)  Management Congress  and  26th  PHILARM  Annual  Meeting” ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้

facebooktwittergoogle_plus