ผู้แทนจากSyiah Kuala Universityเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

                วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  Dr. Yunardi, Education and Culture Attaché  สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย   นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 24 ราย จาก Department of Agriculture Production Technology, Syiah Kuala University  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการนี้  ดร. กิติพงษ์  รัตนาภรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย ผศ.ดร. ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  และ รศ.ดร. นันทวัน  เทิดไท  รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้การต้อนรับ

facebooktwittergoogle_plus