การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น

          วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ Professor Dr. Katsumi TAKANO อธิการบดี Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “14th International Students Summit” (ISS) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสนี้ รศ.ดร. สมบัติ ชิณวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ

facebooktwittergoogle_plus