การประชุมคณะกรรมการบริหาร UC ครั้งที่ 34

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 -12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร UC ครั้งที่ 34  (34th University Consortium Executive Board Meeting หรือ UCEBM ) โดยนับตั้งแต่การก่อตั้ง สมาชิก UC ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ UCEBM ทุกปี ทั้งนี้ เจ้าภาพจะหมุนเวียนระหว่างสมาชิก UC ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร UC ครั้งที่ 33 แบบเสมือนจริง ในปีนี้ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ผ่านทาง School of Graduate Studies (SGS) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพของ UCEBM โดยมี SEARCA เข้าร่วมการประชุมในฐานะเลขาธิการ UC ด้วย การประชุมจัดขึ้นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสมาชิกเครือข่าย Southeast Asian University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC) และThe Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ซึ่งเป็นสำนักเลขาธิการ UC ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ The University Consortium หรือ UC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นความมุ่งมั่นของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรด้านวิชาการทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ สมาชิกของ the University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC) ประกอบด้วย Kasetsart University (KU) ประเทศไทย University of the Philippines Los Baños (UPLB) ประเทศฟิลิปปินส์ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Brawijaya (UB) ประเทศอินโดนีเซีย และ Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งสมาชิกสมทบ (Associate Members) ของ UC ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งโตเกียว (Tokyo NODAI) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) และสมาชิกในเครือ เช่น มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC) ของแคนาดา และมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรัฐวิซายัส (Visayas State University) และมหาวิทยาลัยรัฐลูซอนกลาง (Central Luzon State University) จากประเทศฟิลิปปินส์

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร UC ครั้งที่ 34 ในวันแรก 16 ธันวาคม 2565 เป็นพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman Vice Chancellor, Universiti Putra Malaysia (UPM).ตามด้วยกล่าวเปิดงานโดย Dr. Glenn B. Gregorio SEARCA Director โดยมี Dr. Maria Cristeta N. Cuaresma เป็นผู้ประสานงาน UC และตามด้วยการแนะนำตัวแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันตามลำดับ ลำดับละ 15 นาที มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 60 คน การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอรายงานประจำปี รายงานทางการเงินของ UC รวมถึงเสนอและอนุมัติข้อเสนอใหม่สำหรับกิจกรรมหรือความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ UC รวมถึงการสร้างความร่วมมือใหม่กับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กรจากประเทศที่เกี่ยวข้อง ทุนแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่แข่งขันได้ และกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันสมาชิกต่างๆ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ UC ยังหารือเกี่ยวกับปริญญาคู่หรือปริญญาร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนเสนอการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสมาชิกและพันธมิตรสถาบันนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น UC Summer School, UC Graduate Forum, UC Faculty Forum 2022, UC Executive Board Meeting 2022 และ 2022 UC Activities and Budget ท้ายสุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพการประชุม Graduate Student Forum 2022  มหาวิทยาลัยรัฐลูซอนกลาง (Central Luzon State University) ประเทศฟิลิปปินส์ รับเป็นเจ้าภาพการประชุม UC Faculty Forum 2022 เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร UC ครั้งที่ 35 คือ Universitas Brawijaya (UB) ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2022 รวมทั้งเป็นเจ้าภาพการประชุม UC Summer School 2022 ด้วย

facebooktwittergoogle_plus