ทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส FrancoThai Scholarship Program 2022

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส 2022 FrancoThai Scholarship Program

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา The Franco–Thai Scholarship Program ประจำปี 2565

เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา เพื่อศึกษาต่อ  ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 

ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัคร (Online Application)โดยละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงกันยายน 2565)
  2. มีสัญชาติไทย

 เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
– ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์)
– แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร
**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

สิทธิประโยชน์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ที่ The Franco–Thai Scholarship Program Online Application  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.francothai-science.com/scholarships/   และดาวน์โหลด 2022 FRANCO – THAI SCHOLARSHIP PROGRAM Guidelines for applicationได้ ที่นี่

scholarship2022

 

facebooktwittergoogle_plus