มก. ประชุมหารือออนไลน์ร่วมกับ Nanyang Polytechnic, Singapore

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือออนไลน์ร่วมกับ Nanyang Polytechnic, Singapore พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ และ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหาร Nanyang Polytechnic, Singapore จำนวน 7 ท่าน นำโดย Dr. Henry Heng, CEO/ NYP International, Mr. Chai Kuek Heng, Director/ Student Care & Guidance, Miss Esther Bay, Director/ NYP International, Mr. Chua Gim Peng, Director/ NYP International, Dr. Joel Lee, Director/ School of Applied Science, Mr. Yow Kum Pang, Deputy Director/ School of Applied Science, Mr. Allen Liew, Manager/ School of Applied Science โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การหารือแนวทางกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nanyang Polytechnic, Singapore

  การประชุมเริ่มต้นโดย Dr. Henry Heng, CEO/ NYP International กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจาก Nanyang Polytechnic, Singapore พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสการเข้าร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้ จากนั้นได้นำเสนอข้อมูลและความเป็นมาของ Nanyang Polytechnic, Singapore และ NYP Student Oversea Program Centre ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนต่างชาติของ NYP ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ เช่น เฉิงตู ปักกิ่ง และฮาร์บินในประเทศจีน รวมทั้งโตเกียว โอซาก้า และเกียวโตในญี่ปุ่น นิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติสามารถเข้าเรียนในการเรียนโมดูลการศึกษาทั่วไปในศูนย์ต่างๆเหล่านี้ได้ ต่อจากนั้น Dr. Henry Heng, CEO/ NYP International ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้บริหาร ผู้แทน มก. พร้อมทั้งนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันมายาวนาน และพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาไอเดียสู่ต้นแบบ (prototype) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) ได้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาด้านสาธารณสุข (Public Health) พร้อมทั้งหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในอนาคตจะดีขึ้น เพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. และ NYP School of Applied Science เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย การฝึกงาน และจะขยายความร่วมมือในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์มีเดีย Architectural Design เป็นต้น จากนั้นที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และจะได้ติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักระหว่าง NYP กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมความร่วมมือต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารของ NYP ท้ายที่สุด การประชุมสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จและประทับใจของทั้งสองฝ่าย

  Nanyang Polytechnic ก่อตั้งเมื่อปี 1992 ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง Yio Chu Kang ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์ การเรียนการสอนด้านสารสนเทศและสื่อดิจิทัลของที่นี่ยังขึ้นชื่อว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในสิงคโปร์ ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็มี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการธุรกิจ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาสารสนเทศและสื่อดิจิทัล Nanyang Polytechnic ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในด้านการสอนสื่ออินเทอร์แอคทีฟและดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นที่แรกในสิงคโปร์ที่เปิดสอนหลักสูตร Animation, Visual Effect, Game, Motion Graphic รวมถึงออกแบบ Interactive

facebooktwittergoogle_plus