ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565

KUCSI

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=25001

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  19 พ.ย.2564

กิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️ พี่แนน พี่กัน พี่หญิง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ผ่าน Cisco Webx Meeting
ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร https://forms.gle/DavQevJJCgxqrj4y5
ลงทะเบียนสำหรับนิสิต https://forms.gle/oPhyPZLeTg5v1S4W6

facebooktwittergoogle_plus