การสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

กองวิเทศสัมพันธ์ มก.  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษาไทย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

Foresight’ มองไกลไปกับวิเทศสัมพันธ์เสวนา เรื่อง ภาพอนาคตของความเป็นนานาชาติและการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศมากมาย เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไทย ให้ก้าวไกล เข้มแข็ง ยั่งยืน

>>>>> ลงทะเบียนที่นี่ <<<<<

https://qrgo.page.link/NH3uw

หรือ Scan QR Code

QR Code Register Network 2021

S__88252420

>>>>> กำหนดการ (update 5 ตุลาคม 2564) <<<<<

schedule

https://www.youtube.com/watch?v=vvtxbwndulY

facebooktwittergoogle_plus