เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 (KUSAm#4) ประจำปี 2565

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 (KUSAm batch #4) ประจำปี 2565

เพื่อเข้าทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่นี่ >>> Click <<<

*ในการสมัครนิสิตต้องอัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 นาทีเพื่อ upload พร้อมกับใบสมัคร

**สมัครเข้าร่วมโครงการ**

S__91979785

facebooktwittergoogle_plus