SAWASDEE THAILAND CULTURAL WORKSHOP

มหาวิทยาลัย FPT (FPTU) กรุงฮานอย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดกิจกรรม [ONLINE] SAWASDEE THAILAND CULTURAL WORKSHOP ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเยาวชนชาวเวียดนาม โดยจะเปิดให้นิสิต/นักศึกษา/เยาวชนชาวไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนเวียดนามในประเด็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและร่วมสมัย รวมทั้งการท่องเที่ยวด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>Link<<
เวียดนาม 1
เวียดนาม 2
facebooktwittergoogle_plus