กองวิเทศสัมพันธ์ มก. เข้าร่วม Asia-Pacific Universities Conference 2021

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ดร. อันธิกา ธรรมเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ น.ส. นิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ และนายเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Asia-Pacific Universities Conference 2021 จัดขึ้นโดย Docsity ซึ่งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

  การประชุมออนไลน์ Asia-Pacific Universities Conference 2021 เป็นการประชุมเสมือนจริงแบบอินเทอร์แอคทีฟซึ่งรวบรวมผู้คัดเลือกและสรรหานักศึกษาต่างชาติจากคณะวิชา ภาคธุรกิจ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากทั่วเอเชียและออสตราเลเซีย (Australasia) กล่าวคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อให้ข้อมูลกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการประชุม Asia-Pacific Universities Conference 2021 มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน จากหลากหลายประเทศ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุประดับภูมิภาคจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก โดยมีกำหนดการ (ตามเวลาประเทศไทย) ดังนี้

12.00 น. -12.10 น.: กล่าวเปิด Webinar ดำเนินรายการโดย Andrea Pecetto, CCO ของ Docsity

Professor Robin Gauld ประธาน The Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)

Dr. Mustafa Aydin ประธานสหภาพมหาวิทยาลัยยูเรเชีย (EURAS)

Professor Dr. Ezzat Salama เลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยอาหรับ

Dan LeClair CEO, The Global Business School Network

12.10 น. -12.35 น.: อภิปราย (3-4 นาทีต่อคน)

Mike Ferguson, Director, Global Student Recruitment, The University of Canberra

Gerard Prendergast รองคณบดี Hong Kong Baptist University School of Business

Russell Davis ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหานักศึกษาทั่วโลก Duke Kunshan University

12.35 น. -12.45 น.: Keynote Speech (“อนาคตของ Digital Higher education และกิจกรรมเสมือนจริงและการตลาดเสมือนจริงจะช่วยให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติได้อย่างไร”) โดย George T. Sipos ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลกและดิจิทัล

12.45 น. – 13:00 น.: การอภิปรายโต๊ะกลมกับวิทยากร “อนาคตของการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ”

13:00 น. – 13.30 น.: คำถามและคำตอบของผู้ชมและข้อสรุปของกิจกรรม

  วิทยากร Professor Robin Gauld ประธาน The Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน เราอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่ว่าเราจะดึงดูดนักเรียนต่างชาติได้อย่างไร กระบวนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติในแต่ละมหาวิทยาลัย ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คอร์สเรียนจำนวนมากปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์แทน และมีการเตรียมการแบ่งส่วนที่มากขึ้น เช่น โปรแกรม หลักสูตร คอร์ส ประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มนักศึกษาเข้าสู่ตลาดการศึกษา Mike Ferguson, Director, Global Student Recruitment, The University of Canberra กล่าวว่าเขายังคงมองโลกในแง่ดีว่าประเทศออสเตรเลียยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักศึกษาต่างชาติ ในส่วนของ Gerard Prendergast รองคณบดี Hong Kong Baptist University School of Business ให้ความเห็นว่าในภูมิภาคเอเชียมีความหลากหลาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียน สถาบันการศึกษาควรจะขับเคลื่อนยุทธวิธีต่างๆ ในการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารดิจิทัล และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลควบคู่กันเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม รวมไปถึงเรื่องทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับกลุ่มประเทศรายได้น้อย และปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่นักศึกษาชาวเอเชียพิจารณาคือ

- ความสามารถในการจ้างงาน (Employability)

- อันดับ (Rankings)

- การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation)

  Russell Davis ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหานักศึกษาทั่วโลก Duke Kunshan University กล่าวว่า ความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้ พบว่ามีความกังวลของนักศึกษาต่างชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการมองไปข้างหน้าและปรับวิธีการใหม่ในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน George T. Sipos ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลกและดิจิทัล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องมีความยืดหยุ่น ทุกคนอยู่ในการแข่งขัน เป็นการแข่งขันระดับโลก คนรุ่นใหม่ต้องการหลักสูตรที่กำหนดเองได้ (customized degrees) ในฐานะลูกค้า การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจะต้องนำมาพัฒนาและให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ครอบคลุมสื่อดิจิทัลที่จำเป็นต่างๆ เช่น Marketing Website, Social media, Recruitment and Admission: Webinars, fairs, Social Media Outreach การรับสมัครนักศึกษาดิจิทัล (Digital Student Recruitment) เป็นต้น หากคุณสามารถเข้าถึงนักเรียนได้โดย TikTok ก็ต้องทำ หรือสามารถใช้ avatar นำเสนอไกด์ทัวร์มหาวิทยาลัยก็ต้องทำได้ เพื่อสร้างความเป็นไปได้สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ (Prospective Students) สามารถติดต่อคุณได้ตลอดเวลา หรือหาวิธีใหม่ ๆ ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

  โดยสรุป ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้และได้รับแนวความคิดใหม่ๆจากการประชุมในครั้งนี้ ปัจจุบันแพลตฟอร์มการเรียนรู้และคอร์สเรียนในรูปแบบออนไลน์มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการต่างๆ ในกระบวนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทุกมหาวิทยาลัยมีความหวังว่าจะสามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบปกติในไม่ช้า เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางสู่ประเทศเป้าหมาย มีโอกาสได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง

facebooktwittergoogle_plus