ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น Ernst Mach-ASEA-UNINET Short-term Grant

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น Ernst Mach-ASEA-UNINET Short-term Grant

องค์กร OeAD-GmbH / MPC ร่วมกับ ASEA-UNINET  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และการวิจัยของรัฐบาลกลางประเทศออสเตรีย (BMBWF) แจ้งประกาศการให้ทุนแก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ASEA-UNINET

สาขาวิชาหรือวิจัยที่รับสมัคร :

  1. Natural Sciences
  2. Technical Sciences
  3. Human Medicine, Health Sciences
  4. Agricultural Sciences
  5. Social Sciences
  6. Humanities
  7. Arts
Detailed type of grant Research grants
Funding National
Target group   PhD holders, post docs
Duration 1 to 2 months
Grant benefit paidSupplementary grant, own funds are required  1) Monthly grant rate: EUR 1,1502) Assistance in arranging accommodation and health insurance 
รายละเอียดเพิ่มเติม และ ช่องทางการสมัคร โปรดเข้าดูที่
facebooktwittergoogle_plus