ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประจำปี 2564

ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินเพื่อรับทุนได้ตามข้อ 4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 644156 และนางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 644158

เสริมสร้าง1

>>Download<<

เสริมสร้าง2

>>Download<<

facebooktwittergoogle_plus