ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลฮังการีในปี 2013 เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลฮังการี โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีและบริหารจัดการโดย Tempus Public Foundation

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้เลือกศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาของฮังการี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติระหว่างกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศฮังการีอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2021-2022 นี้ รัฐบาลฮังการีประกาศแจ้งการรับสมัคร ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum เพื่อผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้ที่สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้คือ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (เกิดก่อน 31 สิงหาคม พ.ศ.2545)
  3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน(ยกเว้นผู้ที่เคยได้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ หรือเคยได้ทุนปริญญาโท สามารถขอทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกได้)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

https://apply.stipendiumhungaricum.hu   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

facebooktwittergoogle_plus