ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.โท วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.30 ห้องประชุม 1 2 3 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

>>> Download เอกสารประกาศ<<<

facebooktwittergoogle_plus