หลักสูตร International Joint Education Program for Science & Technology ณ Kumamoto University

International Joint Education Program for Science and Technology (IJEP)
(teaching language is English)

ด้วย Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา International Joint Education Program for Science and Technology  ประจำภาคการศึกษาเมษายน 2564  ประเภททุนส่วนตัว (IJEP General Admission for privately-funded students)

Degrees : Master of Science, Master of Engineering, or Master of Philosophy

Research and Educational Fields

- Department of Science Course: Mathematics, Physics, Chemistry, Earth and Environmental Sciences, Biological Sciences
- Department of Civil and Environmental Engineering and Architecture Education program: Civil and Environmental Engineering, Urban and Regional Planning and Design, Architecture and Building Engineering
- Department of Mechanical and Mathematical Engineering  Education program: Mechanical Engineering, Mechanical Systems, Applied Mathematics
- Department of Computer Science and Electrical Engineering Education program: Electrical Engineering, Electronic Engineering, Computer Science
- Department of Materials Science and Applied Chemistry  Education program: Chemistry and Bioscience, Chemistry and Materials, Materials Science and Engineering

กำหนดการรับสมัคร ณ Kumamoto University ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/

facebooktwittergoogle_plus