ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship 2021/2022

ด้วย  the Research Grants Council of Hong Kong ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2020/2021 (HKPFS) ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในฮ่องกง ที่เป็นสมาชิกของ the Research Grants Council of Hong Kong จำนวนทั้งหมด 8 สถาบัน คือ

1. City University of Hong Kong
http://www.cityu.edu.hk/sgs/hkphd )

2. Hong Kong Baptist University
https://gs.hkbu.edu.hk/admission/hong-kong-phd-fellowship-scheme/introduction )

3. Lingnan University
https://www.ln.edu.hk/research-and-impact )

4. The Chinese University of Hong Kong
https://www.gs.cuhk.edu.hk/hkpfs )

5. The Education University of Hong Kong
http://www.eduhk.hk/gradsch )

6. The Hong Kong Polytechnic University
http://www.polyu.edu.hk/ro/hkphd-fellowship )

7. The Hong Kong University of Science and Technology
http://pg.ust.hk/hkpfs )

8. The University of Hong Kong
http://www.gradsch.hku.hk/gradsch/prospective-students/scholarship-funding-and-fees#1 )

โดยในปีการศึกษา 2021/2022 the University Grants Committee (UGC) มอบทุนให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 200 ทุน โดยทุนสนับสนุนที่จะได้รับ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยรายเดือนจำนวน HK$26,600 (ประมาณ US $ 3,400) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและการวิจัยจำนวน HK$13,300 (ประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี เป็นระยะเวลาสามปี

กำหนดการรับสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rgc.edu.hk/hkphd  และ https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/funding_opport/fellowships/hkphdfs.html

และดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้:

โปสเตอร์: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster2021-22HKPFS.pdf
แผ่นพับ: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2021-22HKPFS.pdf

facebooktwittergoogle_plus