ประกาศรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563

โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://ku.thaijobjob.com/

 

facebooktwittergoogle_plus