เทคนิคดีๆจาก“พร้อม! เพิ่มโอกาสรับทุน Endeavour Scholarships…”

        จบลงแล้วสำหรับการบรรยาย “พร้อม! เพิ่มโอกาสรับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships: ถ้อยคำดีๆจากผู้ที่เคยได้รับทุน” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00-11.30 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่เคยได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ประเภทต่างๆจำนวน 3 ท่าน คือ อ.สพญ.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, คุณขจรเดช  จึงประเสริฐกุล และ คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม ร่วมถ่ายทอด เทคนิค วิธีการในการสมัครทุน  ทั้งเทคนิคในการเขียนStatementให้โดนใจกรรมการ การเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ การฝึกภาษาอังกฤษเพื่อสอบIELT  และการเตรียมเอกสารตามApplication Guideline เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งนิสิต นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ต่างได้รับความรู้ และแนวทางในการเตรียมเอกสาร อันจะนำไปสู่โอกาสที่จะได้รับทุนเพิ่มขึ้น

          อย่าลืม! ติดตามกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่กองวิเทศสัมพันธ์จัดในโอกาสต่อไป แล้วพบกันใหม่นะคะ

facebooktwittergoogle_plus