เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและกรอกใบสมัครได้ตามที่อยู่ลิ้งค์หรือ QR Code ด้านล่าง

ข้อมูลโครงการ >> Download<<

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>Click<<

**นิสิตจะต้องอัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่ออัพโหลดลงในใบสมัคร**

KUSAM

https://qrgo.page.link/ytpMV

 

 

 S__51109890

https://www.facebook.com/KUSAmOfficialPage

facebooktwittergoogle_plus