กองวิเทศสัมพันธ์ขอปรับเวลาทำการตามประกาศมก.

กองวิเทศสัมพันธ์ขอปรับเวลาทำการตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยจะเปิดทำการทุก

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

ในเวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

facebooktwittergoogle_plus