ทุนฝึกอบรมสำหรับบุคลากร IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 & 66 เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

  • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว)
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) เป็นงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
  • ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)

**ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

facebooktwittergoogle_plus