กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับหนังสือราชการในวันและเวลาที่กำหนด

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับหนังสือราชการในวันพุธ และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 -11.00น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 10 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก
facebooktwittergoogle_plus