ประกาศปิดทำการสำนักงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ปิดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19
ท่านสามารถติดต่อประสานงานผ่านทางอีเมล์ fro@ku.ac.th และสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
Line ID: เครือข่ายวิเทศฯKU
Website: https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/
facebooktwittergoogle_plus