ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน

สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนแนะนโยบาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ : การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ทางออนไลน์ ที่ http://application.fulbrightthai.org/

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ : http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-hubert-h-humphrey-fellowship-program/

 

facebooktwittergoogle_plus