ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นเยาว์ Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน  Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program ประจำปี 2564  โดยทุน FLTA กำหนดให้สรรหาครูสอนภาษาอังกฤษรุ่นเยาว์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆ ไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษ

ลักษณะของทุน

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่แสดงความจำนงขอรับอาจารย์สอนภาษาไทย โดยอาจจะต้องสอนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชาต่อภาคการศึกษา และจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชา/ภาคการศึกษา โดยกระบวนวิชาที่เลือกเรียนวิชาหนึ่งจะต้องเป็นเป็นอเมริกันศึกษา อีกหนื่งวิชาที่เหลือจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ทางออนไลน์ ที่ http://application.fulbrightthai.org/

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ : http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-flta-program/

 

facebooktwittergoogle_plus