การแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2563 ณ Montpellier SupAgro สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปีการศึกษา 2563-2564 (เดือนกันยายน 2563 –เดือนมิถุนายน 2564) หรือภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ Montpellier SupAgro สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดย Montpelier SupAgro เป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขา Scientific และ Agricultural

นิสิตที่สนใจสมัคร โปรดสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน โดยคณะขอได้โปรดแจ้งชื่อนิสิต พร้อม e-mail address ของนิสิต ผ่านหน่วยงานของท่านมายังกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอชื่อสำหรับการสมัครผ่านระบบออนไลน์ แล้วนิสิตจึงจะได้รับ username และ password สำหรับการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online application) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบหมาย นางสาว ธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8283 สายภายใน 64-4178 เป็นผู้ประสานงาน

นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

—> Montpellier_SupAgro_Exchange_-_Information_sheet_ [PDF]
–> Montpellier_SupAgro_Exchange_-_Procedures-Courses-Internship [PDF]
facebooktwittergoogle_plus