โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

 

Print

สามารถเลือกเวลาการอบรมได้ เลือกคนละ 1 ช่วงเวลา (ระยะเวลาการอบรม 2 ชั่วโมงครึ่ง)

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563  ณ ห้อง 502  สำนักบริการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 1 เวลา 09.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 502  สำนักบริการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 1 เวลา 09.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.

นิสิตผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่

https://qrgo.page.link/MPQRC
หรือ QR Code

Qr 4x4 cm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณรัตมา ใช้ไหวพริบ และคุณอูฎฮียะ ปูเต๊ะ
โทรศัพท์ 0 2942 8858

ปิดรับลงทะเบียนวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563

facebooktwittergoogle_plus