ทุนเรียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย DARMASISWA scholarship program 2020/2021

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้ทุน DARMASISWA scholarship program (์Non-Degee) 2020/2021 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แก่นักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 30 ทุน เพื่อเรียนภาษา Bahasa และศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ระยะเวลา 12 เดือน  ผู้เข้ารับทุนสามารถเลือกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เบื้องต้นผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 18 – 27 ปี

การสมัครต้องสมัครทางออนไลน์ apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id  – ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Darmasiswa Scholarship Program

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> Darmasiswa Scholarship Program 2020/2021 Announcement [PDF]
–> Darmasiswa Scholarship Program 2020/2021 Poster [PDF] 
–> Darmasiswa Scholarship Program 2020/2021 Regulations and List of Higher Education Institutions [PDF]

 

facebooktwittergoogle_plus