ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 MOST GASE TAIWAN Global Talent Internship Program

2020 MOST GASE TAIWAN Global Talent Internship Program

โครงการ 2020 MOST GASE TAIWAN Global Talent Internship Program เป็นโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก Ministry of Science and Technology (MOST) of Taiwan เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยในห้องปฎิบัติการ (Lab) หรือเข้าร่วมฝึกงาน (Internship ) กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำในไต้หวัน รวมทั้งจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไต้หวันอีกด้วย

นิสิตนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วม สามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่

https://gasesummer.most.ntu.edu.tw/most-gase

2020 Global Talent Internship Program

ARTIFICIAL INTELLIGENCE X GREEN TECHNOLOGY
In modern era, people have diverse views about advanced technology. While many fully embrace the innovative technology, many think that technology is harmful to the environment that will create negative impact to our ecosystem. However. we believe that innovation is important to help address global challenges, such as climate change.

With the goal to find the balance between economic and environmental sustainable developments, green technology and Al are used as promising tools to solve the environmental problem!

DATES         30th June 26th August 2020 (8 weeks)

FEES          

 The program fee and local travel insurance will be provided by MOST GASE.                    

 Students are responsible for airfares, visas, meals, local transportation,personal insurance

and other personal expenses. 

ACCOMMODATION   

- Accommodation during 30th June 6th July (6 nights) and 24th 26th August (2 nights) will be provided by MOST GASE.
– Accommodation during 6th July to 24th August will be subsidized by the Ministry of Science and Technology, Taiwan (R.O.C.) for the amount of NT$ 43,750 (approx. US$ 1,380) before tax (18%). 

APPLICATION PERIOD:      20 December 2019 – 21 February 2020

More Details: 2020 MOST GASE TAIWAN Global Talent Internship Program

facebooktwittergoogle_plus