มก. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ NARO ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  รองศาสตราจารย์ ดร.  สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Atsuro MATSUDA, Vice President, National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับ Dr. Atsuro MATSUDA, Vice President, National Agriculture and Food Research Organization (NARO) และตัวแทนคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง บริษัท และองค์กรญี่ปุ่นและไทยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการงานในครั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า NARO เป็นองค์กรระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เกษตรที่ยั่งยืนมีคุณภาพและปลอดภัย ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและขอแสดงความยินดีกับ NARO และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ NARO และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะร่วมกันสนับสนุนความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและความก้าวหน้า เนื่องจากทั้งสองสถาบันมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย รวมถึงสถาบันโครงการวิจัย หรือศูนย์ทั่วประเทศ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันครั้งนี้ จะทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างนวัตกรรมในสาขาที่เชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อช่วยภาครัฐในวงกว้างไม่เพียงแต่ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกอีกด้วย จากนั้น Dr. Atsuro MATSUDA, Vice President, National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับและแสดงความยินดีในการเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่การหารือกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ทั้งสองสถาบันสามารถเสริมสร้างความเป็นคู่สัญญา และขยายความร่วมมือต่อๆไป โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่สนใจเฉพาะด้านและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ

  จากนั้น Dr. Atsuro MATSUDA, Vice President, National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Society 5.0 and Agricultural ซึ่ง Society 5.0 เป็นแนวคิดใหม่ของสังคมหลังจากยุคการล่าสัตว์และการรวบรวมสังคม (Hunting & gathering society) สังคมเกษตร (Agriculture society) สังคมอุตสาหกรรม (Industrial society) และสังคมสารสนเทศ (Information society) ตามด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Kasetsart University‘s Leadership in Developing Technology and Smart Farming in Thailand โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติกล่าวปิดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองสถาบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ

facebooktwittergoogle_plus