พิธีลงนามความร่วมมือกับ Juntendo University

        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำโดย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี พร้อมทั้ง คณาจารย์ และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Kaoru Kitamura, Chair, Department of Sport Management และ Prof. Dr. Etsuko Ogawara ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ School of Health and Sport Science, Juntendo University ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ในโอกาสนี้ได้ร่วมเจรจาแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย รวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน

 

facebooktwittergoogle_plus