มก.ต้อนรับผู้แทนจาก University of Edinburgh สกอตแลนด์

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อักษร แสงเทียนชัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ นำโดย Dr. Guraa BERGKVIST, Senior Lecturer at The Royal (Dick) School of Veterinary Studies พร้อมด้วย Ms. Audrey KON, Regional Director of Southeast Asia and Australia และ Mrs. Gurpreet GREWAL-KANG, Student Recruitment Manager ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อักษร แสงเทียนชัย ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำภาควิชาและหลักสูตรต่างๆที่เปิดทำการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน Dr. Guraa BERGKVIST ก็ได้ให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับ University of Edinburgh และ The Royal (Dick) School of Veterinary Studies โดยให้ความสนใจในการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา การฝึกงาน ไปจนถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงพยาบาลสัตว์เกษตรอีกด้วย อนึ่ง ผู้แทนจาก University of Edinburgh ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคุณ วรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองสถาบันในอนาคตอันใกล้

      University of Edinburgh เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐในเครือจักรภพอังกฤษที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1582 โดยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในปี 2020 โดย QS World University Rankings มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากทางด้านแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ จนได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์

facebooktwittergoogle_plus