ทุนการศึกษา The Franco–Thai Scholarship Program 2020 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา The Franco–Thai Scholarship Program ประจำปี 2563  เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  โดยเปิดรับทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. อายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

2. มีสัญชาติไทย

 เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
– ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์)
– แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร
**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

สิทธิประโยชน์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ที่ The Franco–Thai Scholarship Program Online Application  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.francothai-science.org/scholarships  และดาวน์โหลด 2020 FRANCO – THAI SCHOLARSHIP PROGRAM Guidelines for applicationได้ ที่นี่

1910000001_postera3-01

facebooktwittergoogle_plus