พิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับ ICT กัมพูชา

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Institute of Technology of Cambodia ประเทศกัมพูชา จำนวน 5 ท่าน นำโดย Dr. PO Kimtho, Deputy Director พร้อมด้วย Dr. SIM Tepmony, Director of Graduate School of ITC; Dr. MITH Hasika, Head of Master Program in Agro-Industry; Dr. PHAT Chanvorleak, Lecturer-Researcher of Food Technology and Nutrition Research Unit และ Mr. SENG Phen, Head of International Relations Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพกว้าง พร้อมเน้นย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในขณะเดียวกัน Dr. PO Kimtho, Deputy Director ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Institute of Technology of Cambodia ประเทศกัมพูชา และแสดงทัศนะเกี่ยวกับความแสวงหาความร่วมมือที่คล้ายคลึงกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านวิชาการและงานวิจัย และกล่าวยกย่องในความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  นอกจากนี้ Dr. PO Kimtho, Deputy Director ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างกัน สำหรับทั้งนิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายใต้กรอบของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึง ความร่วมมือด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Institute of Technology of Cambodia (ITC) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ที่ฝึกอบรมนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 3,500 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 200 คน

facebooktwittergoogle_plus