มก.ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส

        เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับ Dr. Guillaume DA, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation, Embassy of France พร้อมด้วย Mr. Pierre DUMONT, Head of Campus France Thailand และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศสได้แก่ Dr. Laurent THEVENET, Vice-president of UPEC for International Affairs, Dr. Laurent GADESSAUD, Director of IUT of Creteil Vitry, Dr. Sandrine CADENAT, Head of Business Department, IUT และ Dr. Christian LAFONT, Head of Network and Telecom Department, IUT  ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันในหลากหลายสาขาวิชา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในภาพกว้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านวีดีทัศน์ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่จะริเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Université Paris-Est Créteil (UPEC) University Institute of Technology (IUT) และ IMT Atlantique Technological University ก็ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดทำการเรียนการสอนไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนิสิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย

     อนึ่ง ผู้แทนจากคณะต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา อาทิ คณะบริหารธุรกิจโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร ทัพไชย ประธานกรรมการหลักสูตรKIMBA และ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย กรรมการหลักสูตร KUBIM ไปจนถึงความเป็นไปได้ในการการฝึกงาน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยคุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus