มก. ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก NPU สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Northwestern Polytechnical University (NPU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ท่าน นำโดย Professor HUANG Wei, Executive Vice President, NPU พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย Professor CHE Ada, Dean, School of Management, NPU; Mr. XIANG Dan, Deputy Director, Global Engagement Office, NPU; Associate Professor Dr. DUAN Libin, Deputy Director, Global Engagement Office; Dr. XIAOKUI Yue, Dean of the School of Astronautics, NPU; Mr. WAN Haidong, Vice Dean, Yangze River Delta Research Institution และ Ms. WU Yiqiong, Program Manager, Global Engagement Office, NPU  ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การประสานงานจากองค์กรความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ส่งเสริมและเสริมสร้างการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านอวกาศในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยสร้างพื้นฐานสำหรับความร่วมมือในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศอย่างสันติ

 APSCO มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกประเทศสมาชิกโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาความสามารถและการศึกษา APSCO ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในหมู่ประเทศสมาชิก รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก Northwestern Polytechnical University (NPU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายกับ APSCO ในปีที่ผ่านมาและประสบผลสำเร็จอย่างดี NPU เป็นหนึ่งในพันธมิตรเกรดเอของ APSCO

  APSCO และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างความร่วมมือระยะยาวและประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมร่วมกันในโครงการฝึกอบรมและโครงการต่างๆ เนื่องจากมก. มีพื้นฐานที่มั่นคงและความสำเร็จที่เป็นผลสำเร็จในการพัฒนาความสามารถและการศึกษา ดังนั้นทาง NPU โดย Professor HUANG Wei, Executive Vice President, NPU พร้อมคณะผู้บริหารจึงต้องการหารือในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันเป็นอย่างดี ในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทน NPU ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายและได้นำเสนอสองเรื่องเกี่ยวกับ “School of Astronautics” และ “ความคืบหน้าของการวิจัย CubeSat ใน NPU” และการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย การวิจัยร่วมและการเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งโอกาสด้านทุนสนับสนุนต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต การฝึกงานของนิสิต visiting professor การดูงานและการฝึกอบรมระยะสั้น และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในหลากหลายสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดเฉพาะด้านดาวเทียม หรือ อวกาศ เท่านั้น ซึ่งทั้งสองสถาบันมีความยินดีที่จะทำการเจรจาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

  ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร จาก Northwestern Polytechnical University (NPU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องรับสัญญาณดาวเทียม และจานดาวเทียม บริเวณดาดฟ้าของอาคารอีกด้วย พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

 Northwestern Polytechnical (NPU) ตั้งอยู่ในซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซีได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับรัฐบาลมณฑลเจียงซู (Jiangsu) เพื่อร่วมกันสร้างสถาบันวิจัย NPU ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และวิทยาเขต NPU Taicang นอกจากนี้ NPU มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการศึกษาด้านดาราศาสตร์ การบิน และวิศวกรรมศาสตร์ทางทะเล NPU อยู่ในอันดับที่สิบในบรรดามหาวิทยาลัยวิศวกรรมจีนทั้งหมด

facebooktwittergoogle_plus