มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก APAARI

  เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) นำโดย Dr. Ravinder Kumar KHETARPAL, Executive Secretary of APAARI และคณะประกอบด้วย Dr. Grisana LINWATTANA, Government Relations Consultant และ Miss Thansita TANAPHATRUJIRA, Operations Associate ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างกัน โดย Dr. Ravinder Kumar KHETARPAL ได้ให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับ APAARI ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยทางการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเชื้อเชิญให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า 84 สถาบันชั้นนำทั่วโลก นอกจากนี้ยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ทำการสาขาของ APAARI ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันต่อไปในอนาคต

  อนึ่ง Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI) หรือ สมาคมสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1990 เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร และมีเครือข่ายพันธมิตรอันประกอบไปด้วยสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆทั่วโลก

facebooktwittergoogle_plus